Maatwerk en ondersteuning

Goed personeel is van levensbelang voor een onderneming. Dat hoeven we u als werkgever niet te vertellen. 

Het WSP is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV en SW-bedrijven. Wij bieden maatwerk en ondersteuning op de volgende terreinen:

  • Vaste en flexibele personeelsoplossingen
  • Leren en werken
  • Subsidieregelingen
  • Begeleiding van werk naar werk
  • Social Return
  • Informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Sociale werkbedrijven

Wij kunnen u ook letterlijk werk uit handen nemen. Bijvoorbeeld door (een deel van) uw productieproces te laten uitvoeren door een van onze sociale werkbedrijven. 

Deel deze pagina