Participatiewet

De Participatiewet is een regeling die de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Het kabinet heeft met de wet tot doel dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan vinden. De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015. Kamerbrief Klijnsma vereenvoudiging Participatiewet

Banenafspraak

In het Sociaal Akkoord hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat tot en met 2026 in totaal 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Private werkgevers stellen zich garant voor 100.000 extra banen en de overheid als werkgever voor nog eens 25.000 extra banen. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen. 

Overheid en werkgevers zijn dus samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. 

Hoe lager de loonwaarde, hoe hoger uw subsidie

Het WSP maakt het voor u aantrekkelijk om een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of bij u te detacheren - dit kan individueel of als groep. Zo kunnen we voor u voorzieningen en begeleiding organiseren om u maximaal van dienst te zijn. Ook compenseren we u financieel voor de verminderde productiviteit - de zogenaamde 'loonwaarde' - van kandidaten. Hoe lager de loonwaarde, hoe hoger uw subsidie.

Ondernemen met je hart

Ondernemen gaat over profit. De WSP's bieden profit door u te ondersteunen met regionale arrangementen en expertise. Maar wij hebben ook een gemeenschappelijke opdracht te vervullen. Ondernemers met personeel kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. WSP Haaglanden vraagt u als werkgever te Ondernemen met je hart. We zetten maximaal in op de diversiteit en talenten van mensen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst en arbeidshandicap. Trotse, loyale werknemers die zich thuis voelen op de werkvloer, hun talent en ambitie op de juiste manier kunnen inzetten en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zijn productiever en gezonder. Sociaal werkgeverschap leidt daarmee dus direct tot positieve resultaten voor uw bedrijf.

 

 

 

 

Deel deze pagina