Sociaal Ondernemen

Sociaal ondernemers geven kwetsbare groepen mensen uit de samenleving een kans in hun bedrijf. En dat is precies wat gemeenten en overheden willen stimuleren. Aantrekkelijke subsidies en trajecten kunnen u hierbij ondersteunen. 

Waarom Sociaal Ondernemen?

  • Omdat het hoort 
    Veel ondernemers vinden dat het gewoon zo hoort. Niemand mag uitgesloten worden van de samenleving en iedereen heeft recht op werk.
  • Omdat het loont 
    Niet alleen omdat afnemers en overheden erom vragen, het levert u concrete resultaten op. Een goede sfeer op de werkvloer en een goed imago betalen zich uit. En de overheid geeft steun met subsidies en andere regelingen.
  • Omdat het moet 
    Sociaal Ondernemen is noodzakelijk voor de continuïteit van uw bedrijf. Voor veel sectoren geldt dat de arbeidsmarkt binnen enkele jaren omslaat. Nu is er personeel in overvloed, maar door vergrijzing en ontgroening wordt gekwalificeerd personeel schaars. Hier komt bij dat de Participatiewet, die in januari 2015 is ingegaan, bedrijven vraagt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Ondernemen met je hart

U bent sociaal ondernemer wanneer u kwetsbare groepen een kans geeft in uw bedrijf, denk aan jongeren of ouderen of werkzoekenden met een uitkering. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, en daar zijn ook weer passende regelingen en subsidies voor beschikbaar. U kunt ook een stap verder gaan en uw verdienmodel inrichten op financiële én sociale winst. Met MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) gaat u nóg een stap verder en richt u zich op winst voor mens, milieu en uw bedrijf. Lees er meer over op MVO Nederland. Meer informatie over Ondernemen met je hart

Social Return

Onder Social Return bij inkoop of aanbesteding wordt verstaan: aanbestedingen op zo'n manier inrichten, dat er ook sociale doelen worden bereikt. Bijvoorbeeld het verminderen van werkloosheid. Met Social Return helpen ondernemers die in opdracht van de gemeente werk uitvoeren, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of stageplek.

Iedereen doet mee

Een baan zorgt ervoor dat mensen middenin de maatschappij staan. Daarom willen wij zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan helpen of leerlingen aan een stageplek. Door aan Social Return te doen, levert u als ondernemer een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).