Pieter van Foreest

pieter-foreest

De Zorg is een van de branches waar het WSP extra aandacht aan besteed. Een organisatie die daarvan dankbaar gebruik maakt, is Pieter van Foreest. Bijvoorbeeld door kinderverzorgers te laten omscholen voor de ouderenzorg.

Van werk naar werk

Helma Nederlof van de afdeling Ontwikkelen & Leren: 'Sinds een paar jaar selecteert het regionale WSP voor ons kandidaten uit de doelgroep 'Werk direct', die dus geen afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een traject om mensen uit de kinderzorg om te scholen tot verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg). Nu door de crisis de kinderopvang onder druk staat, raken steeds meer mensen in die branche werkloos. En wat blijkt? Hun profiel lijkt op dat van de IG'ers die actief zijn in de ouderenzorg, waar de behoefte aan mensen juist stijgt.'

Sprankelende karakters

In juni 2013 zijn al zo'n 75 mensen bezig met het omscholingstraject. Via open sollicitaties en de selecties die het WSP maakt, stelt Pieter van Foreest groepen kandidaten samen die worden uitgenodigd voor een presentatie over wat het werk met ouderen precies inhoudt. De bedoeling is dat vervolgens vier keer per jaar een groep van 25 kandidaten begint aan een proefplaatsing van drie maanden op basis van een loonkostensubsidie; dat wil zeggen met behoud van uitkering.

Een pittig traject

Nederlof: 'Als na drie maanden zowel de kandidaten als wij enthousiast zijn en besluiten met elkaar door te willen gaan, sluiten we een leerarbeidsovereenkomst en komen ze dus bij ons in dienst. Naast hun werk volgen ze dan nog een pittige opleiding op een van onze locaties. Uiteindelijk worden we er allemaal beter van: wij krijgen steeds meer vakbekwame mensen, zij hebben weer betaald en zeer gewaardeerd werk en de ouderen worden goed verzorgd. Het is dus eigenlijk win/win/win.'

Deel deze pagina