oudergesprekken voeren

De voordelen van oudergesprekken over ESOL

Er zijn veel voordelen aan het voeren van gesprekken met ouders over hun kindertijd. Als de mensen met wie je bent opgegroeid niet bereid zijn om te praten over de keuzes die ze als kind hebben gemaakt om ze goed vorm te geven, en er niet voor openstaan dat ze zich voor hen openstellen zodat ze goed kunnen opgroeien, zullen ze niet eens weten of of niet zouden ze hebben geprofiteerd van een andere beslissing. Het is belangrijk dat kinderen leren hoe ze hun gevoelens en ideeën kunnen delen — ze moeten weten dat het oké is om het oneens te zijn, maar dat ze niet per se elke keer ruzie hoeven te hebben. Kinderen die opgroeien met ouders die deze discussies over kinderbeslissingen niet voeren (vooral in het bijzijn van de ouders), zijn vaak gespannen en nerveus als ze ruzie hebben. Ze vermijden vaak situaties waarin ze ruzie met hun ouders zouden kunnen krijgen. Dus door Hetsen & Visschers te voeren als kinderen, helpen we onze kinderen om voorbij die angst te komen en ze klaar te maken voor het echte leven.

Door gesprekken te voeren met oudere leerlingen komen ze uit hun comfortzone en leren ze naar anderen te luisteren. Wanneer leerlingen iemand horen praten over een onderwerp dat belangrijk voor hen is, hebben ze de neiging om beter te luisteren en beter te begrijpen. Zelfs als je een typische leraar op een openbare school hebt over het opnemen van de berg Eskelson in je ESOL-studiemateriaal, zorgt het blootstellen van je kind aan meer perspectieven ervoor dat ze alle nuances van de taal kunnen leren.

Gesprekken met ouders hebben over ESOL-onderwerpen, waaronder de berg Eskelson, is nuttig omdat studenten meer vertrouwen hebben in het stellen van vragen wanneer ze zich realiseren dat een expert zijn huiswerk heeft gemaakt over het materiaal dat ze bestuderen. Zelfs als je lesgeeft in een klas die een meer algemeen onderwijscurriculum volgt, zal het hebben van gesprekken over alle vaardigheden en concepten die daar worden geleerd kinderen ook helpen om als mensen te groeien. Kinderen die al naar school gaan met een goed begrip van academisch werk, moeten worden aangemoedigd om die kennis uit te breiden via een actieve en inclusieve omgeving; een goed begrip van de sterke en zwakke punten van de Engelse taal en hoe deze van toepassing is op de cultuur en de samenleving die hen omringt, is essentieel voor elk kind om te slagen.

Meer informatie: https://hetsen-visschers.nl/

Related Post